parlamento frakcijos vienybė

parlamento frakcijos vienybė
parlamento frakcijos vienybė statusas T sritis Politika apibrėžtis Frakcijos narių sutarimas ir bendra nuomonė dėl svarstomų dalykų ir priimamų sprendimų.Vienybę lemia frakcijos narių bendri politiniai įsitikinimai, interesai ir tikslai, patvirtinta politinės veiklos programa, panašiai suprantami problemų sprendimo būdai. Užtikrinama drausminėmis priemonėmis, kurios taikomos partijoje, delegavusioje savo atstovus į parlamentą. E.Özbuduno nuomone, parlamento frakcijos vienybė ir partinė drausmė nėra tapačios sąvokos. Pasak jo, frakcijos vienybės esmę paaiškina tam tikra vienijanti politinė problema ir tikslai, kurių siekdami nariai darniai sutaria ir dirba išvien. Frakcijos partinės drausmės sampratą būtina diferencijuoti: 1) tai frakcijos narių elgesys, grindžiamas partijos lyderių nurodymais; 2) tai partijos lyderių galimybės priversti nedrausmingus frakcijos narius elgtis ir priimti sprendimus pagal įpareigojančius partijos nurodymus. Parlamentinėse sistemose vieningos ir drausmingos parlamento frakcijos laikomos būtina sąlyga, kad partinės vyriausybės veiktų efektyviai ir atskaitingai. Frakcijų vienybei ir drausmei turi įtakos daugybė institucinių ir politinių veiksnių, pvz., tai priklauso nuo valdymo sistemos ypatumų, rinkimų sistemos tipo, partijos ideologinės orientacijos ir t. t. Politikos moksluose vienybė dažniausiai nustatoma pagal S. Rice’o vienybės indeksą (angl. cohesion index). R. Harmelio ir K. Janda’os teigimu, absoliučiai vieningai balsuojančias frakcijas (t. y. 100% „už“ arba „prieš“) reikėtų laikyti visiškai vieningomis; frakcijas, kurių balsai balsuojant pasidalija santykiu 90/10, 80/20 ir 70/30 (%), reikėtų atitinkamai vadinti labai vieningomis, iš dalies vieningomis ar nevieningomis. Parlamentinėse sistemose frakcijų vienybės rodikliai paprastai svyruoja 80–90% skalėje. Labai vieningų ir „geležinės“ partinės drausmės frakcijų yra D. Britanijos, Skandinavijos šalių ir Vokietijos parlamentuose. LR Seimo frakcijas galima laikyti labai vieningomis; šis rodiklis nuolat gerėja: 1990–1992 bendras frakcijų vienybės rodiklis buvo (frakcijų vienybės indeksas apskaičiuotas Rice’o metodu, remiantis vardinių balsavimų rezultatais) 91,45%, 1992–1996 – 93,75%, 1996–2000 – 95,21%. atitikmenys: angl. parliamentary party cohesion ryšiai: susijęs terminasparlamento frakcija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • parliamentary party cohesion — parlamento frakcijos vienybė statusas T sritis Politika apibrėžtis Frakcijos narių sutarimas ir bendra nuomonė dėl svarstomų dalykų ir priimamų sprendimų.Vienybę lemia frakcijos narių bendri politiniai įsitikinimai, interesai ir tikslai,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”